اخبار

Egypt Today Notizie in tempo reale

Ancora pugno di ferro dal governo egiziano contro i manifestanti del 25 aprile, dieci egiziani che in aprile hanno partecipato alle manifestazioni per protestare contro il governo per la "vendita" delle due isole egiziane nel Mar Rosso, Tiran e Sanafir ("due luoghi strategici per la sicurezza del Paese"), all'Arabia Saudita

السبت، 18 سبتمبر 2010

منتديات الصوفية صيد الفوائد

افتتاح قسم منتدى الصوفية صيد الفوائد للتلاقي والتحاور مع سادتنا في بعض الأمور
http://www.saaeid.net/forum.html

ليست هناك تعليقات: